cvdoorn.punt.nl
 
 
De knotwilg
 
de oude knotwilg staat sereen
met niets dan weiland om zich heen
een bron van rust in de oase
waar melkvee vredig loopt te grazen
 
de stormen hebben hem verwaaid
maar als de zonnehitte laait
schenkt hij zijn schaduw aan de koeien
omdat geen mens hem nog kwam snoeien
 
met deze wilg heb ik een band
wij zijn geworteld in het land
van hoogopgaande populieren
en machtig ruisende rivieren
 
Ik heb nog maar één grote wens
bescherm dit land tegen de mens
Corry van Doorn 2007

  Met dank aan Hannelly voor haar bijdrage aan de eerste strofe

Lees meer...   (11 reacties)
 
 
 
Fantomen
 
ik ben gevangen in benauwde dromen
adembenemend door de mist omvat
beland ik op een onheilspellend pad
dat naar een kerkhof leidt, verwaaide bomen
 
omringen mij als schimmige fantomen
hier tast ik naar mijn jeugd en alles wat
ik in het leven zo heb liefgehad
maar dat me door de tijd wreed werd ontnomen
 
mij stotend aan met mos begroeide stenen
zoek ik de wereld die mij is ontroofd
de bomen druppen kilte op mijn hoofd
en struiken slaan hun doornen in mijn benen
 
fel laait de pijn, niet langer meer verdoofd
schreeuw ik om alle zomers die verdwenen
Corry van Doorn  1999
Lees meer...   (15 reacties)
 
 
Nagalm

de ochtend geurde naar gevallen regen
ik had het achterraam wijd open staan
en koesterde mij even in de waan
dat zelfs de merels om mijn weggaan zwegen
 
de woning was mij jaren zeer genegen
ze bood mij warmte en bescherming aan
nu heeft zij zich gekwetst van mij ontdaan
het stroomde mij vanuit de kamers tegen
 
ik sluit het raam voor nieuwe regenvlagen
en neem de laatste foto’s van de wand
vergeelde beelden uit vervlogen dagen
dan wikkel ik mijn leven in een krant
 
de ingepakte klok galmt doffe slagen
van holle weemoed door het lege pand
Corry van Doorn  2002
Lees meer...   (9 reacties)
 
 
 
 
Brood en vis

naargeestig schreeuwen meeuwen in de mist
het doet mij huiverend naar zon verlangen
al wekenlang is de rivier gevangen
en ligt mijn woonboot star in ijs gekist
 
wanneer de mist door wind wordt weggewist
zie ik de watervogels onbevangen
bij honderden rondom mijn arkje hangen
zij wachten stil er wordt geen plaats betwist
 
ik voer hen vis, strooi graankorrels en brood
ze weten al dat ik hen kom bedelen
en dringen om mij heen van klein tot groot
ze zijn zo tam dat ik ze zelfs kan strelen
 
dit is geluk - ik kan het niet verhelen
als ik een god was ging geen vogel dood
Corry van Doorn  1997
Lees meer...   (9 reacties)
 
Oogst

het dorpje lag in diepe rust verzonken
de huizen sliepen met hun luiken dicht
zo bleef de hitte buiten en het licht
kon enkel nog door kleine hartjes lonken
 
maar op de velden waar de sikkels blonken
daar werd gezwoegd en nuttig werk verricht
tevreden was men pas als na de plicht
de schoven op het veld stonden te pronken
 
de zware klei draagt nu een asfaltdeken
wat verderop raast een gehate trein
beschaving kwam met dodelijk venijn
en heeft het dorpje van de kaart gestreken
 
ik sluit het album, met een wrange pijn
hoor ik de aarde om genade smeken
Corry van Doorn 2007
Lees meer...   (5 reacties)
        
 
Leeg

het pleintje ligt verlaten weg  te dromen
op een terras staan rieten stoelen nat
te wachten op bezoekers die niet komen
een troosteloze middag in de stad
 
de regendruppels schuilen in de bomen
waar najaar zich al roert, gevallen blad
wordt in de goot door water meegenomen
daar nemen ook de merels snel een bad
 
waarom is ze opnieuw hierheen gegaan
dit plein kan het verkleumde hart niet warmen
geblakerd kijkt het oude huis haar aan
de plek des onheils weigert zijn erbarmen
 
toch zal ze morgenmiddag hier weer staan
zij weet zich nog geen raad met lege armen
Corry van Doorn 2006 
Lees meer...   (8 reacties)
 
Onderkoeling

het is voorbij, ik heb je uitgewist
wij spoorden niet langs parallelle lijnen
ik liet mijn wil door jou niet ondermijnen
al noemde jij me ook een egoïst
 
aanvankelijk heb ik jou niet gemist
de eerste week negeerde ik de seinen
maar toen de eenzaamheid begon te schrijnen
begreep ik pas dat ik mij had vergist
 
dat jouw vertrek mij zo zeer zou verarmen
is iets dat ik beslist niet heb voorvoeld
ons huis zal mij alléén nooit meer verwarmen
 
terwijl de regen langs de ramen spoelt
raak ik door pijn en wroeging onderkoeld
de kamer wil mij zelfs niet meer omarmen
Corry van Doorn 1993
Lees meer...   (11 reacties)
  
 
Bedtijd

hij weet elke dag de avond te rekken
bouwt muren van stilte dicht om zich heen
waant zich dan onzichtbaar voor iedereen
en zal niets doen om de aandacht te trekken
 
vaak eindigen dagen in twistgesprekken
want mamma’s hart blijkt zo hard als een steen
hij kan toch niet slapen, heeft pijn aan zijn teen
pappa moet komen om hem toe te dekken
 
laat je het licht aan pap, straks in de gang?
ligt er niets onder het bed weggekropen?
hij krijgt een aai en een kus op zijn wang
 
als hij zijn vader de trap af hoort lopen
knijpt hij zijn ogen dicht, weerloos en bang
want straks gaat de kastdeur weer stiekem open
Corry van Doorn 2000
Lees meer...   (9 reacties)
 
 
 
Geraakt
 
zij vreest de leegte van de straat
en de belegering der muren
is bang voor het verholen vuren
van een trefzekere soldaat
 
zij proeft de volte van het kwaad
want in die zwaar bezochte uren
groeide haar vriendschap voor de buren
naar een ontluisterende haat
 
wanneer de wapens zijn verstomd
en hoop weer tikt aan alle ruiten
gaat zij nog elke nacht naar buiten
 
haar oor gespitst haar ziel gekromd
hoort zij hoe daar de stilte gromt
de poort der vrees zal nooit meer sluiten
Corry van Doorn 1995
Lees meer...   (5 reacties)
 
 
Sporen
 
morgen zal alles van een ander zijn
met vaders dood sluiten zich hier de deuren
het lege huis staat stil de rouw te treuren
al liet ik wel de troost van een gordijn
 
er gaan al vreemden rond op het terrein
hoewel ik mijn verdriet nog niet kan beuren
wordt al verwacht dat ik mij los zal scheuren
van mijn geboortegrond en dat doet pijn
 
nu ga ik voor het laatst de akkers rond
de lege kassen en verlaten erven
dan voel ik mij van binnen even sterven
en proef de smaak van tranen in mijn mond
want ik zie in door vorst versteende grond
een eenzame vertrouwde voetstap zwerven
Corry van Doorn 1994
 
Lees meer...   (8 reacties)
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl