cvdoorn.punt.nl
Welkom op deze weblog
met sonnetten, rondelen en haiku van Corry van Doorn
 
Veel lees en luisterplezier.
Vergeet voor u hier weggaat vooral  niet de rubriek ‘Gastdichters’ aan te klikken.
 
Ook het fotoalbum met natuurfoto's en schilderijen van Johanna van Mourik is het bekijken waard. 
 
Wilt u de gedichten beluisteren, klik dan twee keer op de linkse knop (play)
Wilt u een reactie plaatsen....graag.
©
Niets van deze web-log mag worden
overgenomen zonder  toestemming
van de auteur, dit geldt ook voor het werk van de Gastdichters.
 
Glas en Poëzie Festival Leerdam
 
Optreden in de NH kerkLees meer...   (42 reacties)
  
 
Mist
 
de horizon toont nog wat delicate
zachtroze wolken van de avondval
het vlakke polderlandschap ligt verlaten
nu koeien weer verblijven in hun stal
 
alleen een schaap loopt eenzaamheid te blaten
steels kruipt de nevel op de oeverwal
nog verder uitstel kan mij niet meer baten
ik weet nu welke weg ik nemen zal
 
al uren loop ik door het veld te zwerven
het goede dat ik had heb ik verkwist
een oud verbond wordt nu door mij gewist
wat rest zal net als deze zomer sterven
 
er vlammen lichten aan op boerenerven
maar ik verdwijn in een decor van mist
 
Corry van Doorn 2009
Lees meer...   (11 reacties)
 
 

 
Gemis
 
verholen dorrend sluipt het najaar rond
de rietkragen beginnen geel te kleuren
een trage hommel nog in zomerbont
kan enkel om verloren nectar treuren
 
het water kabbelt zacht langs stervend blond
ik adem de vanouds vertrouwde geuren
van deze plek waar ik mijn lente vond
en nu mijn winter bijna niet kan beuren
 
geluidloos sta ik hier gemis te schreeuwen
de oude bomen luisteren, vanaf
een boerenerf klinkt huilend hondgeblaf
 
de wind wordt wakker, met omzichtig geeuwen
laat hij dan op het vers gedolven graf
als troost de eerste gouden bladeren sneeuwen
Corry van Doorn  2008

Lees meer...   (2 reacties)
 
Nerven
 
het leek een dag als alle andere dagen
toch hing er iets van dreiging in de lucht
waar ganzen elkaar riepen voor een vlucht
naar streken waar de winter was te dragen
 
diezelfde nacht begon de wind te klagen
en roofde bomen leeg,  met veel gerucht
joeg hij de zomer weg haar laatste zucht
werd snel gesmoord door kille regenvlagen
 
ik kijk vanachter de beslagen ruiten
dit jaargetij doet denken aan de dood
want het verval is immers niet te stuiten
en die gedachte brengt me ademnood
 
de stormen die ik rond het huis hoor fluiten
leggen de nerven van mijn leven bloot
Corry van Doorn 2008
Lees meer...   (7 reacties)
 
 
 
 
Wolken

het najaar draagt zijn schaduw van verdriet
ik wil de wolken van de hemel vegen
die nu al dagenlang hun lasten legen
de zon bevelen dat ze stralen schiet
 
ik mis de sterrenhemel en de maan
die met hun gloed de nachten mild verlichten
zolang de wolken mij daartoe verplichten
zal ik nog in het duister moeten gaan
 
maar dan hoor ik de adem van de wind
hij rukt verwoed het oude blad uit bomen
en ook het wolkendek wordt meegenomen
de horizon toont reeds een gouden lint
 
mijn hemel wordt weer helderblauw van tint
als ik de zon de kamer in zie stromen
Corry van Doorn 2007
 

Lees meer...   (11 reacties)
 
Gedoofde vonken

als de gordijnen langzaam open gaan
valt met het zonlicht ook de stilte binnen
er zweven tevergeefs gesproken zinnen
die niet door jou of mij worden verstaan
 
wij zien elkaar te vaak als vreemden aan
sleur en verveling gaan hun rente innen
de vonk gloeit enkel op bij het beminnen
een brug terug is niet door ons te slaan
 
wordt het geen tijd om alles uit te wissen
of gaan we door in goed gespeelde schijn
ik denk wel eens, je zou me zelfs niet missen
wanneer ik zomaar in het niet verdwijn
 
hoe lang nog mag de wereld zich vergissen
die denkt dat wij nog steeds geliefden zijn
Corry van Doorn  1993
Lees meer...   (5 reacties)
 
 
 
Het bankje
 
er staat een roestig bankje aan de Linge
daar mag ik graag vertoeven, ik geniet
intens van wat het mij aan uitzicht biedt
en laat me door die overvloed omringen
 
als ik opeens een leeuwerik hoor zingen
de populier zie zwaaien in ‘t verschiet
terwijl de zon haar warme weelde giet
verlies ik me in mijn herinneringen
 
Wat hebben zij en ik hier vaak gezeten
mijn zorgen kon ik altijd bij haar kwijt
hoeveel ik van haar hield mocht ik pas weten
toen ik haar ogen sloot na zware strijd
 
maar telkens als ik hier heb plaatsgenomen
weet ik dat ze weer even langs zal komen
Corry van Doorn 2008
Lees meer...   (16 reacties)
 
Breekpunt

bevangen loopt zij door een straat
waar je de stilte nog hoort suizen
de hoge en doorleefde huizen
vullen opeens een oud hiaat
 
verdrinkend in een vloed van haat
ziet ze het paadje met plavuizen
een hekwerk van gekromde buizen
omringt de woning van het kwaad
 
ze kan de beelden niet ontlopen 
en staart omhoog van tranen blind
hij ging vaak snoepjes voor haar kopen
en noemde zich haar grote vrind
 
het tuinhek staat nog altijd open
leeg zwaait een schommel in de wind
Corry van Doorn 1996
Lees meer...   (6 reacties)
 
 
Tegenliggers

we rijden met de auto door de nacht
en komen nergens tegenliggers tegen
een koele vrouwenstem wijst ons de wegen
die leiden naar het huis dat op ons wacht
 
een stormvlaag krijgt de wagen in zijn macht
je gromt een vloek en stuurt verbeten tegen
de ruitenwissers vechten met de regen
linksaf na honderd meter klinkt het zacht
 
mijn vader heeft mijn keuze fel bestreden
hij noemde me een onbezonnen kind
dat nimmer meer zijn woning mocht betreden
 
nu knerpen rubberbanden op het grind
de auto brengt me weer naar het verleden
met achterin de bloemen met het lint
Corry van Doorn 2005
Lees meer...   (7 reacties)
 
 
Terugblik

er klinkt een zacht gejammer in de nacht
de kamer wordt gevuld met angstig hijgen
van oude dromen die hem weer bedreigen
hoewel hij ze voorgoed begraven dacht
 
hij draagt het brandmerk nog, zes vier nul acht
en wrijft zijn arm als om het weg te krijgen
voelt niet te stuiten gruwel in zich stijgen
de beelden hebben hem teruggebracht
 
soldaten drijven kil en onbewogen
verslagen mensen in een zwarte trein
opnieuw ziet hij met brandend onvermogen
hoe mensen toen geen mensen mochten zijn
 
zijn handen beven en uit oude ogen
vloeit bijtend zout uit nooit te stelpen pijn
Corry van Doorn 1996
Lees meer...   (9 reacties)
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl